Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

10.000 

Trầu bà đế vương đỏ còn là siêu sao trong lĩnh vực lọc không khí. Nó là nhà vô địch trong các cây nội thất hấp thụ khí độc. Trầu bà đế vương đỏ có khả năng hấp thụ các loại khí độc thường gặp trong nhà hoặc các văn phòng như khói thuốc, xăng xe, bức xạ máy tính