Cây Môn Trắng

10.000 

Cây môn trắng là cây thân thảo, lá được mọc ra trên một cuống dài phát sinh trực tiếp từ thân củ ngầm. Lá có màu xanh, trên lá có các đốm màu trắng. Các cuống lá được gắn vào gần trung tâm của chiếc lá chứ không phải ở một đầu. Lá mọc thấp, có hình tim hoặc hình mũi tên. Bông mo là một cây thẳng tròn, nhọn ở đầu.

Danh mục: Từ khóa: