Cây Môn Quan Âm

10.000 

Ngày nay, mọi người ưa chuộng chọn giống cây vừa có thể trang trí vừa mang lại ý nghĩa phong thủy lớn. Cây môn quan âm là một trong số các loại đây sẽ đáp ứng được điều này và đang được mọi người quan tâm. Cây có khả năng loại bỏ độc tố trong không khí như formal dehyd, trichloroethene, toluene, xylene và benzen giúp không khí trong sạch hơn.

Danh mục: Từ khóa: