Cây Vạn Lộc Đỏ

10.000 

Khi cây vạn lộc đỏ đạt độ tuổi trưởng thành, lá của nó sẽ thay đổi màu sắc từ màu hồng phấn sang màu đỏ thẫm, và tạo thành một hình thức độc đáo, lạ mắt bởi các tầng lá đan xen với nhau.