Cây cầu nguyện

10.000 

Các loại cây cầu nguyện phổ biến nhất được trồng là của các loài Maranta leuconeura, hoặc cây công. Được trồng phổ biến như một loại cây trồng trong nhà, loài này thiếu củ, có một sự nở hoa không đáng kể và thói quen trồng nho thấp có thể được trồng như một cây treo.

Danh mục: Từ khóa: